?>

Nowości:

Kamper

Jaką przyczepę masz możliwość holować? Sprawdź przed wynajmem
Holować wolno rozmaite przyczepy, niemniej jednak należy wiedzieć, iż ciągnąć można tylko i jedynie taką przyczepę, jakiej masa zupełna jest niższa od masy wozu. Ponadto przepisy koncesjonują ciągnięcie tak nazywanej przyczepy kempingowej lekkiej, której ciężar nie przekracza siedemset pięćdziesiąt kilogramów. Jeśli z kolei zarządzamy autem terenowym i będziemy pragnęli ciągnąć za sobą ciężką przyczepę, być może będzie konieczne postaranie się o pomocnicze uprawnienia do holowania – przetestuj Kampery. Zapoznając się z kwestią holowania, należałoby też sięgnąć do rozporządzeń technicznych, aut oraz przyczep. W homologacji, a także w dowolnym dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest określona optymalna masa holowanej przyczepy. Też w kodeksie drogowym jesteśmy w stanie odszukać parę przepisów, połączonych z przyczepami. Pomiędzy każdą przyczepą, a holującym ją pojazdem musi odnajdować się połączenie w postaci linki lub ewentualnie łańcucha.